Thiết bị ép nóng đẳng tĩnh


06/12/2019833 Lượt xem
Hot Isostatic Press (AIP18-48-30H)
Thiết bị ép nóng đẳng tĩnh Model: AIP18-48-30H (USA)
- Nhiệt độ tối đa: 2000C
- Áp lực ép tối đa: 2000 atm
- Kích thước buồng lò:  400 mm x 600 mm.

Tin tức liên quan

Hệ chế tạo CNTs

Hệ chế tạo vật liệu CNTs, GO có độ sạch cao: 1 – Thân lò; 2 - Ống lò ...