Hệ phân hủy nhiệt


06/12/2019806 Lượt xem
Carbonization processing furnace (Nabetherm System)
Carbonization processing, chemical vapor infiltration (CVI)
Temp. max: 1300oC
Reaction chamber: 80 mm in dia.
- Nhiệt độ làm việc tối đa: 1300oC
- Kích thước buồng lò: 80 mm x 500 mm
- Nguồn khí: Ar/N2, CH4, H2

Tin tức liên quan

Hệ chế tạo CNTs

Hệ chế tạo vật liệu CNTs, GO có độ sạch cao: 1 – Thân lò; 2 - Ống lò ...