Giới thiệu thiết bị đo độ dẫn nhiệt
Trung tâm Phát triển Công nghệ vật liệu tiên tiến làm việc cùng với c...
Dầu bôi trơn chứa CNTs cho động cơ
Công trình được nghiên cứu và triển khai bởi Trung tâm phát triển côn...
Vật liệu nền các bon
Công trình được nghiên cứu và triển khai bởi Trung tâm phát triển côn...
Dầu bôi trơn chứa CNTs cho động cơ
Công trình được nghiên cứu và triển khai bởi Trung tâm phát triển côn...
Vật liệu nền các bon
Công trình được nghiên cứu và triển khai bởi Trung tâm phát triển côn...
Giới thiệu thiết bị đo độ dẫn nhiệt
Trung tâm Phát triển Công nghệ vật liệu tiên tiến làm việc cùng với c...

Đối tác khách hàng