Hệ chế tạo CNTs

Hệ chế tạo vật liệu CNTs, GO có độ sạch cao: 1 – Thân lò; 2 - Ống lò thạch anh ; 3– Bộ phận điều khiển áp suất; 4 – Bơm hút chân không; 5 – Thiết bị điều khiển lưu lượng khí; 6 – Thiết bị điều khiển áp suất; 7 – Đường nước làm mát.

06/12/2019679 Lượt xem