Giới thiệu thiết bị đo độ dẫn nhiệt


10/12/2019690 Lượt xem

Trung tâm Phát triển Công nghệ vật liệu tiên tiến làm việc cùng với chuyên gia người Singapore về thiết bị đo độ dẫn nhiệt.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:


0a336b651a51e30fba404

2b2575700444fd1aa4553

6e9845ce34facda494eb1

7acc5f9a2eaed7f08ebf5

9bb76ce61dd2e48cbdc36

71f022a55391aacff3802

Tin tức liên quan