Vật liệu nền các bon

Công trình được nghiên cứu và triển khai bởi Trung tâm phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến trực thuộc Trung tâm công nghệ cao

22/08/2019767 Lượt xem

Dầu bôi trơn chứa CNTs cho động cơ

Công trình được nghiên cứu và triển khai bởi Trung tâm phát triển công nghệ vật liệu tiên tiến trực thuộc Trung tâm công nghệ cao

22/08/2019724 Lượt xem